Noora Friman

Koulutus

Olen opiskellut Oulun yliopistossa. Pääaineeni oli suomen kieli ja sivuaineita kirjallisuus, suomi toisena ja vieraana kielenä sekä viron kieli ja kulttuuri. Näistä jälkimmäisiä opiskelin myös Tarton yliopistossa vaihto-oppilaana. Valmistuttuani maisteriksi opiskelin vielä opettajan pedagogiset opinnot Hämeen ammattikorkeakoulussa.

Vapaa-ajallani olen opiskellut luovaa kirjoittamista Oriveden opiston kesäkursseilla sekä Viita-akatemian kolmivuotisessa kirjoittajakoulussa (vuodesta 2017 lähtien).

Työura

Olen työskennellyt tamperelaisissa peruskouluissa vuodesta 2007 lähtien. Olen tehnyt sekä äidinkielen ja kirjallisuuden että suomi toisena kielenä -opettajan töitä. Lisäksi olen opettanut aikuisia yksityisopiskelijoita.

Erityisosaaminen
  • Digiloikkiminen
  • Ideoiminen
  • Opetuksen pelillistäminen
Kiinnostuksen kohteet
  • Luova kirjoittaminen
  • Kirjallisuus
  • Kielet ja kieli systeeminä
  • Uuden oppiminen