Tulevat Demoketut

Maaliskuun Demokettu: Ryhmätyöskentelyn menetelmäpakki

ma 18.3.2019 kello 17.30–19.30

Kouluttaja: Noora Friman

Tiedämme, että ryhmätyöskentely on tärkeää: Ryhmätöillä voi tuoda vaihtelua yksinpuurtamisen rinnalle. Yhteinen toiminta voi myös auttaa oppimaan paremmin. Eikä sosiaalisia taitojakaan voi oppia harjoittelematta.

Kuinka järjestää ryhmässä oppiminen niin, että työ jakaantuu tasaisesti? Kuinka estää yhtä ottamasta koko työtä haltuunsa? Kuinka estää toista jättämästä hommaa muiden harteille? Millaisia erilaisia ryhmätyön menetelmiä on olemassa? Millä tavalla ryhmätyötä on mielekästä arvioida?

Maaliskuun Demoketun aiheena on ryhmätyöskentely. Koulutuksen tavoitteena on tutustua erilaisiin ryhmätyön menetelmiin, ideoida ryhmätyön tapoja oman opetuksen tarpeisiin sekä pohtia ryhmätyön arviointia.

Koulutuksen menetelmänä käytetään urakkamallia, joka toimii yksilöllisen etenemisen työkaluna. Koulutuksen tuloksena on ryhmätyöskentelyn menetelmäpakki, jonka osallistujat saavat käyttöönsä.

Huhtikuun Demokettu: Toiminnallisia menetelmiä ohjaukseen

ma 15.4.2019 kello 17.30–19.30

Kouluttajat: Tanja Portaankorva ja Hanna Koskinen

Työpajassa pääset kokeilemaan erilaisia toiminnallisia ohjausmenetelmiä. Menetelmien tarkoituksena on konkretisoida nuorelle abstrakteja käsitteitä ja antaa hänelle välineitä oman tulevaisuuden suunnitteluun.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat nuorten parissa työtä tekevät.

Toukokuun Demokettu: Kuule ja opi! Podcastit opettajan työvälineenä

ma 20.5.2019 kello 17.30–20.30

Kouluttaja: Elina Hovila

Koulutuksessa tutustutaan podcasteihin ja niiden tekemiseen. Opit hyödyntämään podcasteja pedagogisesta näkökulmasta esimerkkien ja käytännön tekemisen kautta. Saat koulutuksesta mukaasi perustaidot podcastaamiseen sekä ideoita ja apua omien podcastien suunnitteluun ja toteutukseen

Koulutuksen lopuksi osallistujat ovat tervetulleita Eduketun järjestämään keväiseen cocktail-tilaisuuteen.