Koulutukset

Adoptiolapsen kielen kehitys, kouluttaja Noora Friman.
Auktoriteetista työhyvinvointia, kouluttaja Noora Friman.
Draama menetelmänä kieltenopetuksessa, kouluttaja Maria Helstola. Lue lisää.
Eeppistä draamaa: prosessidraamoja Kalevalasta, kouluttaja Maria Helstola. Lue lisää.
Eläinavusteinen pedagogiikka, kouluttaja Maria Helstola. Lue lisää.
Esiintymisjännitys, kouluttaja Ilona Ruohomäki. Lue lisää.
Foorumiteatteria tyhy-päivään, kouluttaja Maria Helstola. Lue lisää.
Foorumiteatteri tekee digiloikan, kouluttaja Maria Helstola. Lue lisää.
Kuule ja opi! Podcastit opettajan työvälineenä, kouluttaja Hanna Elina Hovila. Lue lisää.
Nettisovellukset opetuskäytössä, kouluttaja Noora Friman.  Lue lisää.
Pakene oikeinkirjoitusongelmia! Kielenhuoltoa kirjoittajille – pakopelit opetuksessa, kouluttaja Noora Friman. Lue lisää.
Uutta potkua palautteenantoon: ääni ja video palautteenannossaa, kouluttaja Hanna Elina Hovila.
Toiminnalliset menetelmät – toisenlainen tapa oppia, kouluttajat Hanna Koskinen ja Tanja Portaankorva.

Esiintymisjännitys

Kouluttaja: Ilona Ruohomäki

Suosituspituus: 6 x 45 minuuttia

Muut mahdolliset pituudet: –

Koulutuksen kohderyhmä: kuka tahansa

 

Jännittäminen saattaa vaikuttaa merkittävästi niin ihmissuhteisiin kuin koulussa ja työssä pärjäämiseen. Vuorovaikutustilanteiden välttely tekee jännittäjästä helposti ulkopuolisen. Onneksi vuorovaikutustaitoja voi oppia! Koulutuksessa käsittelemme esiintymisjännitystä ja vuorovaikutustilanteiden pelkoa. Tutustumme jännitystä lieventäviin strategioihin ja opimme, kuinka käsitellä omaa esiintymispelkoaan tai tukea jännityksestä kärsivää oppilasta. Koulutus sopii niin jännittäjälle kuin jännittäjän opettajalle tai ohjaajalle. Osallistuminen ei vaadi aiempaa kokemusta esiintymisestä tai sen ohjaamisesta.

Draama menetelmänä kieltenopetuksessa

Kouluttaja: Maria Helstola

Suosituspituus: 5 x 45 minuuttia

Muut mahdolliset pituudet: 3 x 45 minuuttia

Koulutuksen kohderyhmä: (kielten)opettajat

 

Kieliopin ja sanaston oppiminen voi olla helppoa ja hauskaa. Työpaja sisältää useita erilaisia draamaharjoituksia, joita opettaja voi sellaisenaan käyttää omassa luokkahuoneessaan. Pidemmässä työpajassa ehdimme kokeilemaan myös prosessidraamaa, jossa painopiste on kielioppisääntöjen ja mekaanisen sanaston opettelun sijaan kielen käyttämisessä. Draaman paras ominaisuus on, että jokainen voi osallistua omalla tasollaan; heikot ja edistyneet pystyvät toimimaan samassa ryhmässä ja jokaisella on mahdollisuus oppia uutta.

Eeppistä draamaa: prosessidraamoja Kalevalasta

Kouluttaja: Maria Helstola

Suosituspituus: 6 x 90 minuuttia

Muut mahdolliset pituudet: yksittäinen työpaja 2 x 45 minuuttia

Koulutuksen kohderyhmä: opettajat

 

Prosessidraama on osallistavan draaman menetelmä, jota voi hyödyntää esimerkiksi kirjallisuuden opetuksessa. Prosessidraamassa lähtökohtana on aina jokin preteksti eli tarina, jota lähdetään yhdessä ryhmän kanssa työstämään tarkoin valittujen toiminnallisten harjoitusten avulla. Siksi se sopii hyvin myös niille oppilaille, joita ei lukeminen kiinnosta tai joilla on syystä tai toisesta vaikeuksia lukemisen kanssa. Kalevala-työpajoissa käydään läpi koko kansalliseepos tarina kerrallaan prosessidraaman keinoin. Osallistujat saavat koulutuksesta mukaansa valmiit tuntisuunnitelmat, joita voi hyödyntää omassa opetuksessa.

Foorumiteatteri tekee digiloikan

Kouluttaja: Maria Helstola

Suosituspituus: 6 x 45 minuuttia

Muut mahdolliset pituudet: 4 x 45 minuuttia

Koulutuksen kohderyhmä: opettajat, nuorisotyöntekijät yms.

Foorumiteatteri on brasilialaisen Augusto Boalin kehittämä soveltavan teatterin metodi, jossa yleisö osallistuu teatteriesityksessä ilmenevien ongelmien ratkaisemiseen. Koulutuksessa perehdytään foorumiteatteriin käytännön kautta. Osallistujat pääsevät ohjatusti tekemään omat foorumiteatteriesityksensä pienryhmissä. Esitykset näytetään muille, ja niissä ilmenevät tosielämän ongelmatilanteet ratkaistaan yhdessä.

Tavoitteita on siis kaksi: Ratkoa osallistujien työelämässä kohtaamia vaikeita tilanteita sekä antaa heidän käyttöönsä valmis työpajarunko ja toimiva menetelmä, jota voi hyödyntää omassa työssä esimerkiksi oppilaiden kanssa. Menetelmä on hyvin yksinkertainen, ja sitä voi hyödyntää missä tahansa oppiaineessa.

Nettisovellukset opetuskäytössä

Kouluttaja: Noora Friman

Suosituspituus: 2 x 45 minuuttia

Muut mahdolliset pituudet: 1 x 45 min; 3 x 45 min

Koulutuksen kohderyhmä: opettajat

 

Koulutuksessa tutustutaan erilaisiin opetuskäyttöön soveltuviin nettisovelluksiin tekemällä ja kokeilemalla. Koulutus sopii kaikille opettajille, jotka halauvat laajentaa tieto- ja viestintätekniikan käyttöä työssään. Koulutus on rakennettu niin, että se sopii erilaisille lähtötasoille. Saat koulutuksesta mukaasi myös sähköisen ja täydentyvän sovelluskokoelman.

Pakene oikeinkirjoitusongelmia! Kielenhuoltoa kirjoittajille – pakopelit opetuksessa

Kouluttaja: Noora Friman

Suosituspituus: 2 x 45 minuuttia

Muut mahdolliset pituudet: –

Koulutuksen kohderyhmä: opettajat; kirjoittajat


Pakene oikeinkirjoitusongelmia on koulutus niille, jotka kirjoittavat mutta kokevat unohtaneensa oikeinkirjoitussäännöt ja kaipaavat kertausta oikeinkirjoituksen perusasioissa (välimerkit, yhdyssanat, alkukirjaimet sekä vuoropuhelun ja numeroilmausten merkitseminen). Koulutus toteutetaan pakopelinä, jonka tiimellyksessä saat avuksesi materiaalipaketin tärkeimmistä oikeinkirjoitussäännöistä.

 

Pakene oikeinkirjoitusongelmia on koulutus niille opettajille, jotka ovat kiinnostuneita rakentamaan yksinkertaisen pakopelin luokkahuoneeseensa. Koulutuksen aiheena ovat oikeinkirjoitussäännöt, mutta samalla kaavalla peli on helppo toteuttaa aiheesta kuin aiheesta.

 

Koulutus sopii mainiosti kaikille oikeinkirjoituksesta ja/tai pakopeleistä kiinnostuneille.

Foorumiteatteria tyhy-päivään

Kouluttaja: Maria Helstola

Suosituspituus: 5 x 45 minuuttia

Muut mahdolliset pituudet: –

Koulutuksen kohderyhmä: työporukat

Foorumiteatteri on brasilialaisen Augusto Boalin kehittämä soveltavan teatterin metodi, jossa yleisö osallistuu teatteriesityksessä ilmenevien ongelmien ratkaisemiseen. Koulutuksessa perehdytään foorumiteatteriin käytännön kautta. Osallistujat pääsevät ohjatusti tekemään omat foorumiteatteriesityksensä pienryhmissä. Esitykset näytetään muille, ja niissä ilmenevät tosielämän ongelmatilanteet ratkaistaan yhdessä.

Eläinavusteinen pedagogiikka

Kouluttaja: Maria Helstola työparinaan Ronja-koira

Suosituspituus: 3 x 45 minuuttia

Muut mahdolliset pituudet: –

Koulutuksen kohderyhmä: rehtorit, opettajat, ohjaajat, sosiaali- ja terveysalalla työskentelevät

Koira pystyy aistimaan sellaisiakin asioita, jotka meiltä ihmisiltä jää monesti huomaamatta. Siksi koira usein automaattisesti hakeutuu niiden luo, jotka tarvitsevat eniten tukea ja huomiota. Koulussa tai sosiaalityössä koiralla voi olla monta roolia: se on jäänrikkoja, turvallinen kaveri ja ihmisen peili. Vuorovaikutus- ja tunnetaitojen harjoittelu voi olla aluksi helpompaa koiran kuin toisen ihmisen kanssa.

Työpajan teemana on omien voimavarojen tunnistaminen. Siihen liittyen teemme toiminnallisia harjoituksia ilman koiraa ja koiran kanssa. Keskustelemme myös eläinavusteisen työn etiikasta.