Draama menetelmänä kieltenopetuksessa

Kouluttaja: Maria Helstola

Suosituspituus: 5 x 45 minuuttia

Muut mahdolliset pituudet: 3 x 45 minuuttia

Koulutuksen kohderyhmä: (kielten)opettajat

 

Kieliopin ja sanaston oppiminen voi olla helppoa ja hauskaa. Työpaja sisältää useita erilaisia draamaharjoituksia, joita opettaja voi sellaisenaan käyttää omassa luokkahuoneessaan. Pidemmässä työpajassa ehdimme kokeilemaan myös prosessidraamaa, jossa painopiste on kielioppisääntöjen ja mekaanisen sanaston opettelun sijaan kielen käyttämisessä. Draaman paras ominaisuus on, että jokainen voi osallistua omalla tasollaan; heikot ja edistyneet pystyvät toimimaan samassa ryhmässä ja jokaisella on mahdollisuus oppia uutta.