Voimakettu

Voimakettu on soveltavan taiteen menetelmiä hyödyntävä työpaja tai kurssi, jonka keskiössä on omien voimavarojen etsiminen ja löytäminen sekä vertaisten kanssa jaetut tunteet, kokemukset, ajatukset ja oivallukset.

Voimakettu-työpajoissa käytettävät menetelmät ovat draama, kuvataide ja/ tai luova kirjoittaminen. Lisäksi hyödynnetään tulevaisuusohjauksen menetelmiä. Osallistuminen ei vaadi erityistaitoja. Kaikki harjoitukset on suunniteltu niin, että niihin on helppo osallistua, vaikka taidemuoto olisi itselle vieras. Tarkoitus ei ole valmistaa muille esitettävää taidetta vaan tuotosten jakaminen jää jokaisen omaan harkintaan.

Voimakettu räätälöidään aina vastaamaan tilaajan toiveita. Voimakettu-työpaja tai -kurssi voi kestää päivän, viikonlopun tai vaikka vuoden. Tilaajana voi olla esimerkiksi kunta, koulu, yhdistys tai harrastusryhmä.

Esimerkkejä Voimakettu-kokonaisuuksista:

  • Työpajapäivä ysiluokkalaisille, 6 x 45 min

Suunnittelussa on otettu huomioon kaikki opetussuunnitelman laaja-alaiset tavoitteet sekä useita oppiainekohtaisia sisältöjä. Päivän tavoitteena on saada nuori tiedostamaan tulevaisuuteen liittyviä ajatuksiaan, toiveitaan ja pelkojaan, tunnistamaan voimavarojaan , herättää toiveikkuutta sekä auttaa ymmärtämään oma, aktiivinen rooli oman tulevaisuuden suunnittelijana. Päivä alkaa yhteisellä orientaatiolla ja päättyy yhteiseen reflektioon. Oppilaat tutustuvat kaikkiin taidemenetelmiin toiminnallisisssa työpajoissa. Pohdinta ja oivallukset kumuloituvat pajasta toiseen.

  • Luovan kirjoittamisen kurssi kriisin kohdanneille aikuisille, 20 x 45 min

Kurssilla käsitellään kriisiä yhdessä vertaisten kanssa luovan kirjoittamisen avulla. Tavoitteena ei ole kirjoittaa valmiita kokonaisuuksia vaan etsiä yhdessä tekemällä sanoja ja lauseita ajatuksille ja tunteille, joita voi olla vaikea pukea sanoiksi.

  • Eläinavusteinen voimavarojen tunnistaminen, 3 x 45 min

Tällä kurssilla ohjaajan työparina toimii koira, jonka tehtävänä on rauhoittaa osallistujia läsnäolollaan sekä toimia esimerkkinä, kun opettelemme tunnistamaan omia voimavarojamme luovia ja toiminnallisia menetelmiä apuna käyttäen.