Voimakettu

Tulossa

25.9.2021 alkava
Voimakettu – luovan kirjoittamisen kurssi
Gynekologisen sairauden tai oireyhtymän kanssa eläville

Ilmoittaudu mukaan syyskuussa alkavalle luovan kirjoittamisen kurssille!

Voimakettu-kurssilla käsitellään gynekologisen sairauden tai oireyhtymän kanssa elämistä yhdessä vertaisten kanssa luovan kirjoittamisen avulla. Työskentelyn keskiössä on omien voimavarojen etsiminen ja löytäminen sekä vertaisten kanssa jaetut tunteet, kokemukset, ajatukset ja oivallukset.

Kurssin menetelmänä on luova kirjoittaminen. Kurssille osallistuminen ei vaadi erityistaitoja. Pääasia on halu käsitellä aihetta kirjoittamisen keinoilla. Kurssilla tavoitteena ei ole kirjoittaa valmiita kokonaisuuksia vaan etsiä yhdessä tekemällä sanoja ja lauseita ajatuksille ja tunteille, joita voi olla vaikea pukea sanoiksi.

Kurssin kohderyhmänä ovat gynekologisten sairauksien tai oireyhtymien (endometrioosi, adenomyoosi, PCOS tai vulvodynia) kanssa elävät. Osallistujan tämänhetkinen elämäntilanne voi olla millainen tahansa.

Kurssin aikataulu

Kurssi koostuu viidestä tapaamiskerrasta:

  • la 25.9.2021
  • la 13.11.2021
  • la 15.1.2022
  • la 12.3.2022
  • la 16.4.2022

Kello 11.00–16.00 (sisältää tunnin mittaisen ruokatauon)

Kouluttaja

Kouluttajana toimii kirjoittamisen opettaja Noora Friman. Ammatiltaan Noora on äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja ja suomi toisena kielenä -opettaja. Kirjoittamista hän on opiskellut mm. Viita-akatemian kolmivuotisessa kirjoittajakoulussa.

Kurssin järjestää koulutusyhteisö Edukettu osuuskunta yhteistyössä gynekologisen potilasjärjestön Korento ry:n kanssa.

Kurssimaksu
  • Korento ry:n jäseneltä 50 €
  • Muilta 150 €
Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu tästä!

Viimeinen ilmoittautumispäivä on sunnuntaina 12.9.2021.

Kurssi järjestetään, jos osallistujia on vähintään kymmenen.

Yhteystiedot

Yhteystiedot: noora (a) edukettu.com

”Kaikki surut voidaan kestää, jos ne ovat osa tarinaa tai jos niistä kirjoitetaan sellainen.” – Karen Blixen

Mikä on Voimakettu?

Voimakettu on soveltavan taiteen menetelmiä hyödyntävä työpaja tai kurssi, jonka keskiössä on omien voimavarojen etsiminen ja löytäminen sekä vertaisten kanssa jaetut tunteet, kokemukset, ajatukset ja oivallukset.

Voimakettu-työpajoissa käytettävät menetelmät ovat draama, kuvataide ja/ tai luova kirjoittaminen. Lisäksi hyödynnetään tulevaisuusohjauksen menetelmiä. Osallistuminen ei vaadi erityistaitoja. Kaikki harjoitukset on suunniteltu niin, että niihin on helppo osallistua, vaikka taidemuoto olisi itselle vieras. Tarkoitus ei ole valmistaa muille esitettävää taidetta vaan tuotosten jakaminen jää jokaisen omaan harkintaan.

Voimakettu räätälöidään aina vastaamaan tilaajan toiveita. Voimakettu-työpaja tai -kurssi voi kestää päivän, viikonlopun tai vaikka vuoden. Tilaajana voi olla esimerkiksi kunta, koulu, yhdistys tai harrastusryhmä.

Esimerkkejä Voimakettu-kokonaisuuksista:

  • Työpajapäivä ysiluokkalaisille, 6 x 45 min

Suunnittelussa on otettu huomioon kaikki opetussuunnitelman laaja-alaiset tavoitteet sekä useita oppiainekohtaisia sisältöjä. Päivän tavoitteena on saada nuori tiedostamaan tulevaisuuteen liittyviä ajatuksiaan, toiveitaan ja pelkojaan, tunnistamaan voimavarojaan , herättää toiveikkuutta sekä auttaa ymmärtämään oma, aktiivinen rooli oman tulevaisuuden suunnittelijana. Päivä alkaa yhteisellä orientaatiolla ja päättyy yhteiseen reflektioon. Oppilaat tutustuvat kaikkiin taidemenetelmiin toiminnallisisssa työpajoissa. Pohdinta ja oivallukset kumuloituvat pajasta toiseen.

  • Luovan kirjoittamisen kurssi kriisin kohdanneille aikuisille, 20 x 45 min

Kurssilla käsitellään kriisiä yhdessä vertaisten kanssa luovan kirjoittamisen avulla. Tavoitteena ei ole kirjoittaa valmiita kokonaisuuksia vaan etsiä yhdessä tekemällä sanoja ja lauseita ajatuksille ja tunteille, joita voi olla vaikea pukea sanoiksi.

  • Eläinavusteinen voimavarojen tunnistaminen, 3 x 45 min

Tällä kurssilla ohjaajan työparina toimii koira, jonka tehtävänä on rauhoittaa osallistujia läsnäolollaan sekä toimia esimerkkinä, kun opettelemme tunnistamaan omia voimavarojamme luovia ja toiminnallisia menetelmiä apuna käyttäen.