Tulevaisuusajattelulla vahvistetaan lasten ja nuorten uskoa tulevaisuuteen

Ajassamme on erityistä se, että muutos on jatkuvaa ja nopeaa. Teknologinen kehitys on huimaa ja se ulottuu kaikille elämänalueille. Robotisaatio, automaatio ja tekoäly muuttavat työtä ja työnteon tapoja. Yhä laajemmin tiedostetaan, että maapalloa uhkaa ekokatastrofi. Omaan tulevaisuuteen vaikuttavien valintojen ja mahdollisuuksien lisääntyminen monimutkaistaa elämää. Tulevaisuus näyttäytyy monelle nuorelle epävarmana.

Kaiken epävarmuuden keskellä meidän kasvattajien päätehtävä on vahvistaa lasten ja nuorten tulevaisuuden uskoa antamalla heille välineitä tulevaisuusajatteluun. Tulevaisuusajattelu on ihmiselle luontaista, mutta sitä voi myös oppia ja opettaa. Tulevaisuusajattelun opetuksessa ihmisille luodaan mahdollisuuksia kompleksisuuden, hämmennyksen ja epävarmuuden käsittelyyn. Tulevaisuusajattelun tavoitteena ei ole kertoa ihmisille, mitä heidän pitää ajatella, vaan houkutella heitä ajattelemaan toisin eli opettaa tarkastelemaan erilaisia vaihtoehtoja. Tulevaisuusajattelu opettaa kyseenalaistamaan rajoja, toimintatapoja ja ennakkokäsityksiä, jolloin ihmiset joutuvat miettimään ja toteuttamaan uusia ideoita. Lähtökohtana on, että ihminen on valmistautuneempi myös yllättäviin muutoksiin, kun hän on pohtinut tulevaisuutta.

Tulevaisuusajattelun ytimessä on ajatus toivosta ja mahdollisuudesta myönteisiin kehityskulkuihin. Tulevaisuus ei ole ennalta määrätty, vaan jokainen meistä voi vaikuttaa omaan ja maapallon tulevaisuuteen. Yhteistyössä muiden kanssa voimme vaikuttaa vielä enemmän. Tulevaisuusajattelulla rakennetaan myös ihmisen kykyä nähdä itsensä osana yhteisöä ja ympäristöä.

Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus on kehittänyt erilaisia työkaluja tulevaisuusajattelun opettamiseen. Esittelemme syyskuun demoketussa (Tulevaisuusleiri – tulevaisuusajattelua innostavalla tavalla) oman sovelluksemme Future Camp -tapahtumasta. Koulutuksessa saat ideoita tulevaisuusajattelun opettamiseen ja pääset kokeilemaan erilaisia toiminnallisia, tulevaisuusajatteluun kannustavia tehtäviä. Koulutus sopii kouluissa työskentelevien lisäksi esimerkiksi nuorisotyötä tekeville.

Teksti: Opinto-ohjaajat Hanna Koskinen ja Tanja Portaankorva

Demokettu keskiviikkona 11.9. klo 17.30–19.30

Syksyn ensimmäinen Demokettu järjestetään keskiviikkona 11.9. klo 17.30–19.30. Tällä kerralla koulutuksen aiheena on Tulevaisuusleiri. Lue koulutuksesta lisää täältä ja ilmoittaudu mukaan!

Tästä pääset suoraan ilmoittautumislomakkeeseen.

Demokettu on Eduketun demokoulutus. Koulutuksen hinta on vain 20 euroa ja se sisältää kahvitarjoilun. Osallistujat sitoutuvat antamaan koulutuksen jälkeen palautetta kouluttajalle, joka muokkaa palautteen pohjalta koulutuksen valmiiksi kokonaisuudeksi.

Demokettu varmistaa koulutustemme laadun. Kaikki koulutuksemme ovat hyvin suunniteltuja ja harjoiteltuja kokonaisuuksia.

Voiko tulevaisuutta ennustaa?

Oletko koskaan haaveillut, että näkisit tulevaisuuteen? Joskus olisi hyödyllistä tietää, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Se helpottaisi esimerkiksi tällä hetkellä tehtävien päätösten tekoa.

Toisaalta joskus tulevaisuuden ajatteleminen voi tuntua mahdottomaltakin. Kriisin keskellä elävän ihmisen voi olla vaikea nähdä omaa tulevaisuutta valoisana. Vaikeassa elämäntilanteessa lohduttaisi, jos pystyisi jollain tavalla varmistumaan siitä, että kriisistä selviää.

Tulevaisuusajattelu on ihmiselle luontaista, mutta sitä voi myös harjoitella. Tulevaisuusohjauksessa yhdistyvät tulevaisuudentutkimus ja kokonaisvaltainen ohjaus. Tulevaisuusohjauksen keskiössä on ajatus avoimesta tulevaisuudesta, joka voi sisältää useita erilaisia mahdollisuuksia.

Tulevaisuuteen voi vaikuttaa

Sitran ennakoinnin johtava asiantuntija Mikko Dufva pohtii blogikirjoituksessaan Tulevaisuus on arkisia tekoja, mikä on omien valintojen merkitys omannäköisen tulevaisuuden rakennuspalikoina. Hän toteaa, että tulevaisuus ei tule vaan sitä tehdään oman toiminnan kautta. On tärkeää osata kuvitella erilaisia tulevaisuuksia, jotta jokin niistä tulisi todeksi.

Tulevaisuusohjauksen tarkoitus on antaa ajattelun ja toiminnan välineitä sekä konkreettisia harjoituksia tulevaisuusajattelun tueksi. Niiden avulla pystyy jäsentämään omaa tulevaisuuttaan koskevia odotuksia mutta myös varautumaan erilaisiin tapahtumaketjuihin.

Tulevaisuusohjauksessa tulevaisuutta pyritään hahmottamaan laajempina kokonaisuuksina. Sen tarkoitus on antaa taitoja ja välineitä ymmärtää tulevaisuuden moninaisuutta, ei pelkästään yksilön näkökulmasta, vaan myös yhteisön ja ympäristön näkökulmasta.

Tulikettu auttaa hahmottamaan omaa tulevaisuutta

Eduketun Tulikettu-koulutukset keskittyvät omien voimavarojen tunnistamiseen. Samalla tavoitteena on saada osallistujat tiedostamaan tulevaisuuteen liittyviä ajatuksiaan, toiveitaan ja pelkojaan, herättää toiveikkuutta sekä auttaa ymmärtämään oma, aktiivinen rooli oman tulevaisuuden suunnittelijana.

Tänä keväänä järjestämme Tulikettu-pajapäivän lapsettomien lauantaina 11.5. yhdessä Lapsettomien yhdistys Simpukan kanssa Tampereella. Kohderyhmänä ovat tahattoman lapsettomuuden kohdanneet. Osallistujien tämänhetkinen elämäntilanne voi olla minkälainen tahansa. Ilmoittautuminen tapahtuu tämän linkin kautta.

Ensi syksynä alkaa luovan kirjoittamisen kurssi niin ikään yhteistyössä Simpukka ry:n kanssa. Lue lisää aiemmista blogikirjoituksista Kriisin käsittelyä kynä kädessä ja Kirjoittamisen voima on vuorovaikutuksessa ja ilmoittaudu mukaan tästä linkistä.

Omiin, oppilaittesi tai yhteisösi tarpeisiin räätälöidyn Tulikettu-kurssin tai koulutuksen voit tilata Eduketulta. Lue lisää. Lisätietoja antaa Noora Friman (noora (a) edukettu.com).

Tämäkin kettu on suunnannut katseensa tulevaisuuteen.