Sateenkaarinuoret koulumaailmassa

Sukupuolen tai seksuaalisuuden moninaisuudelle on kouluissa edelleen valitettavan vähän tilaa, kertoo sateenkaarinuorten kokemuksia tutkinut Hyvinvoiva sateenkaarinuori -tutkimushanke (Riikka Taavetti, Katarina Alanko & Lotte Heikkinen 2015). Moninaisuuden näkökulma puuttuu opetuksesta, koulutilojen järjestelyjä ja yleistä ilmapiiriä leimaavat edelleen hetero- ja sukupuolinormatiivisuus. Koulu näyttäytyy enemmistölle sateenkaarinuorista turvattomana ympäristönä myös kiusaamisesta johtuen – kiusaamisesta, johon tutkimuksen mukaan ei monissa tapauksissa oltu puututtu tai siihen on suhtauduttu nuoren omana syynä. Monet nuoret ovat myös jättäneet kertomatta kiusaamisesta olettaen, ettei avun hakeminen johda mihinkään tai he olisivat joutuneet samalla kertomaan yksityisiä asioita identiteetistään.

Nuorilla on tutkimuksen mukaan toisaalta myös paljon hyviä kokemuksia siitä, että koulun aikuisilta on mahdollista saada tukea. Tämä vaatii kuitenkin aktiivista otetta niin opettajilta kuin muiltakin koulun työntekijöiltä – opetuksen, koulun tilojen ja käytössä olevien puhetapojen tulee ilmaista sensitiivisyyttä ja tietoisuutta sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudesta. Kuten tutkimuksen toimenpide-ehdotuksissa suositellaan, tulisi koulun kaikkea opetusta tarkastella moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Tiloista on mahdollista tehdä turvallisempia esimerkiksi vähentämällä tilojen sukupuolittuneisuutta. Lisäksi sateenkaarinuoret tulee tehdä näkyviksi myös oppilashuollossa – ja kiusaamiseen luonnollisesti puututtava nykyistä tiukemmin. Myös lisäkoulutusta tarvitaan.  

Vaikka yleisen tason suosituksia voidaan antaa, niiden toteutukseen jokaisella koululla ja koulun aikuisella on omat tapansa koulujen toisistaan eroavista toimintakulttuureista ja konkreettisista tiloistakin johtuen. Tästä syystä kutsunkin teitä jokaista koulussa toimivaa aikuista yhteisen pöydän ääreen pohtimaan, miten näitä asioita juuri teidän koulussanne olisi mahdollista toteuttaa!

Tähän yhteiseen keskusteluun tarjoaa hyvän mahdollisuuden Eduketun demokoulutus Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus koulumaailmassa. Osallistuttavissa etäyhteydellä keskiviikkona 8.4. klo 17.30-19.30!